• Quản lý không giới hạn tài khoản Twitter
 • Tự động bình luận khi có bài đăng mới
 • Soạn nội dung bình luận bằng ChatGPT
 • Tương tác với bình luận và quảng cáo
 • Chạy đa luồng và hỗ trợ proxy

  Đổi tên & Username

  Bật bảo mật 2FA & Đổi Password

  Đổi Avatar & Header Photo

  Đổi Bio, Giới Tính, Vị trí & Website

  Quản lý không giới hạn tài khoản

 • Đăng ký tài khoản Twitter với Gmail
 • Kiểm tra đăng nhập của tài khoản Twitter
 • Thay đổi Avatar
 • Cập nhật tiểu sử
 • Thu thập người dùng
 • Follow người dùng
 • Unfollow người dùng
 • Tăng Follow
 • Like Tweet của người dùng
 • Tăng like bài viết
 • Trả lời Tweet của người dùng
 • Trả lời Tweet hàng loạt
 • Retweet bài viết
 • Nhắn tin cho người dùng đã follow
 • Đăng bài lên Tweet
 • Tag tên người dùng Twitter vào các bài đăng
 • Điều khiển các tài khoản bằng tay
 • Tạo tài khoản Twitter hàng loạt 
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn và Dcom 3G/4G để thay đổi IP
 • Được hỗ trợ tạo bằng Email
 • Tự động lưu cookies và profile để đăng nhập trên các phần mềm khác
 • Hỗ trợ chạy đa luồng – tiết kiệm thời gian
 • Hỗ trợ xuất file kết quả tài khoản ở nhiều format: Txt, csv…
 • Hỗ trợ tự động giải mã captcha
 • Có thể đặt hẹn giờ tạo Twitter bằng công cụ Scheduler đã tích hợp