TWITTERAUTOMATION

TwitterAutomation
 • Đăng ký tài khoản Twitter với Gmail
 • Kiểm tra đăng nhập của tài khoản Twitter
 • Thay đổi Avatar
 • Cập nhật tiểu sử
 • Thu thập người dùng
 • Follow người dùng
 • Unfollow người dùng
 • Tăng Follow
 • Like Tweet của người dùng
 • Tăng like bài viết
 • Trả lời Tweet của người dùng
 • Trả lời Tweet hàng loạt
 • Retweet bài viết
 • Nhắn tin cho người dùng đã follow
 • Đăng bài lên Tweet
 • Tag tên người dùng Twitter vào các bài đăng
 • Điều khiển các tài khoản bằng tay

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 12,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
23-01-2024

UPDATE

Bổ Sung:  Chức Năng Retweet User's Tweet

23-01-2024

BUG FIXED

Sửa Lỗi:  Chức Năng Reply User's Tweet

17-01-2024

UPDATE

Bổ Sung: Chức Năng Scape Users by Hashtags

18-11-2023

UPDATE

Sửa Lỗi: Chức Năng Post Tweet

Cập nhật: Chức năng Giải Captcha

09-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Check Profile

13-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Like User Tweet

04-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Mass Reply

Sửa Lỗi: Chức Năng UpLoad Avarta

21-09-2023

ADD

Bổ Sung: Chức Năng UnLock Tài khoản Bị Captcha

08-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính Năng Mention on Tweets

24-08-2023

ADD

Bổ Sung :  Tính Năng Tăng Lượt Xem
31-07-2023

UPDATE

Update : Use Proxy

05-07-2023

UPDATE

Update: Chức năng Reply user's Tweet

04-07-2023

UPDATE

Bổ sung login tài khoản có 2FA

Sửa lỗi: Chức Năng Reply User's Tweet

19-02-2023

BUG FIXED

Scrape Users
Post Tweet
Reg with gmail
Comment function
09-08-2022

UPDATE

Mention Twitter Usernames on Reply
26-04-2022

BUG FIXED

Mass Reply
Mass Follow
Follow User
Register with Google
Update Avatar
Retweet
06-04-2022

UPDATE

Add function "Message list of users"
04-04-2022

BUG FIXED

Fixed Scrape users
Fixed post Image & Text
22-12-2021

UPDATE

Retweet Posts
27-09-2021

UPDATE

Auto Message
21-04-2021

BUG FIXED

Reply to User's Tweet in bulk
13-12-2020

UPDATE

Increase Likes for Twitter post
09-07-2020

UPDATE

Auto Follow/Unfollow on Twitter
18-02-2020

RELEASE

Software Release