• Đăng ký tài khoản Reddit với Gmail;
 • Tạo tài khoản Reddit với Email khác như: Hotmail, Yahoo, Gmx, Yandex, Gmail…
 • Kiểm tra Karma của các tài khoản;
 • Upvote bài viết;
 • Downvote bài viết;
 • Tự động follow/unfollow;
 • Nhắn tin tự động;
 • Tham gia vào communities;
 • Đăng tải bài viết lên dòng thời gian;
 • Upload bài viết lên Communities;
 • Cập nhật hình đại diện;
 • Quét tên người dùng;
 • Chia sẻ bài đăng qua nhiều Reddit Communities;
 • Tự động Upvote bài đăng mới nhất trong Communities;
 • Xem news feed;
 • Điều khiển bằng tay;