TWITTERCREATOR

TwitterCreator
 • Tạo tài khoản Twitter hàng loạt 
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn và Dcom 3G/4G để thay đổi IP
 • Được hỗ trợ tạo bằng Email
 • Tự động lưu cookies và profile để đăng nhập trên các phần mềm khác
 • Hỗ trợ chạy đa luồng – tiết kiệm thời gian
 • Hỗ trợ xuất file kết quả tài khoản ở nhiều format: Txt, csv…
 • Hỗ trợ tự động giải mã captcha
 • Có thể đặt hẹn giờ tạo Twitter bằng công cụ Scheduler đã tích hợp

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 16,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
24-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Tạo Tài Khoản

12-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Đăng Nhập

04-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Register Account

20-11-2023

RELEASE

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg Account

18-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Giải Captcha

13-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg Account

01-10-2023

ADD

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg Account

Bổ Sung: Tạo Profile

09-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính Năng Tạo Tài Khoản

08-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Tạo Tài khoản

31-07-2023

IMPROVE

Update : Giải Captcha

09-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Giải mã Captcha

05-07-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Creator

29-01-2023

BUG FIXED

Reg accounts

22-07-2022

BUG FIXED

Fix Error Reg Accounts without usernames

22-11-2021

UPDATE

Add Hotmail and Gmx source

26-02-2021

RELEASE

Software Release