• Tạo tài khoản SoundCloud hàng loạt
 • Xác minh email  thông qua IMAP
 • Đa luồng & hỗ trợ proxies
 • Tạo tài khoản Linkedin tự động
 • Xác nhận email & số điện thoại
 • Chạy đa luồng và hỗ trợ proxies
 • Check tài khoản hàng loạt không cần login
 • Check Instagram,Reddit, Twitter, TikTok, Quora
 • Đa luồng, hỗ trợ proxies
 • Tăng Views cho Twitch.tv
 • Tăng followers cho Twitch.tv
 • Manage unlimited Twitch accounts
 • Multi-threads & Proxy support
 • Tự động chat tại ChatGPT
 • Nội dung chat hỗ trợ spintax để tránh trùng lặp
 • Quản lý không giới hạn tài khoản ChatGPT
 • Đa luồng và hỗ trợ proxy
 • Dùng tài khoản Gmail gửi email hàng loạt;
 • Gửi Email hàng loạt bằng SMTP server;
 • Phần mềm có thể chạy được nhiều luồng cùng một lúc;
 • Hỗ trợ sử dụng proxy để thay đổi IP;
 • Giả lập nhiều máy tính ảo khác nhau;
 • Tùy chỉnh thời gian nghỉ giữa các lần chạy;
 • Tiết kiệm thời gian, công sức.

 • Tự động đăng ký tài khoản Google Ads
 • Tiết kiệm thời gian
 • Thêm hàng loạt chiến dịch video
 • Thời gian trễ ngẫu nhiên
 • Thêm hàng loạt chiến dịch tìm kiếm
 • Hỗ trợ chạy nhiều luồng
 • Không giới hạn tài khoản và hỗ trợ proxy
 • Dễ dàng sử dụng
 • Tạo câu hỏi, trả lời topic nhanh chóng
 • Tăng upvote, downvote cho câu trả lời
 • Dễ dàng thay đổi tên, avatar, bio
 • Tăng follow người dùng, tăng follow bài đăng
 • Hỗ trợ chạy nhiều luồng, tiết kiệm thời gian
 • Thu thập link topic, space, người dùng
 • Hỗ trợ proxy để thay đổi IP
 • Login nhiều tài khoản cùng lúc.
 • Sử dụng nhiều ip khác nhau.
 • Giả lập được nhiều máy tính ảo khác nhau.
 • Dễ dàng quản lý và sử dụng. 
 • Không giới hạn số lần chạy.
 • Nuôi tài khoản mạng xã hội như Facebook, Twitter…
 • Tạo Hàng Loạt Các Tài Khoản Shopee
 • Nhắn Tin Cho Shop Tự Động Trên Shopee
 • SEO Sản Phẩm Lên Top Trên Shopee
 • Không Giới Hạn Tài Khoản Để Chạy
 • Tự Động Like Sản Phẩm Trên Shopee
 • Có Thể Dùng Proxy Để Thay Đổi Địa Chỉ IP
 • Tăng Follow Shop Trên Shopee Hàng Loạt
 • SEO Sản Phẩm Lên Top Nhanh Chóng
 • Tăng View Tự Động Bài Đăng Trên Behance
 • Tăng Follow User Hàng Loạt
 • Không Giới Hạn Tài Khoản Để Chạy
 • Tăng Like Bài Đăng Trên Behance
 • Follow Danh Sách Người Dùng
 • Có Thể Chạy Đa Luồng, Giả Lập Nhiều Thiết Bị
 • Thu Thập Người Dùng Đang Follow User Khác
 • Có Thể Dùng Proxy Để Đổi IP
 • Có Thể Điều Chỉnh Thời Gian Tăng View
 • Thu Thập Link Bài Đăng Theo Từ Khóa
 • Tự Động Nhắn Tin Cho Người Dùng
 • Giao Diện Đẹp Mắt, Thân Thiện Với Người Dùng
 • Tự động kết bạn với hàng loạt tài khoản.
 • Chỉ cần soạn sẵn nội dung QniZalo sẽ tự động nhắn tin đến tất cả các tài khoản Zalo bạn yêu cầu.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Tiết kiệm thời gian thay vì sử dụng bằng tay như trước kia.
 • Giúp người dùng chăm sóc khách hàng tốt hơn.
 • Tăng doanh thu.
 • Hạn chế tối đa chi phí cho người dùng.
 • Check Login: Kiểm tra đăng nhập các tài khoản Gmail.
 • Change Password: Thay đổi mật khẩu 
 • Change Avatar: Thay đổi hình ảnh
 • Change Name: Thay đổi tên gmail
 • Change Recovery Email: Thay đổi email khôi phục
 • Enable POP3/IMAP: Bật POP3/IMAP cho tài khoản Gmail
 • Change DOB: Thay đổi năm sinh 
 • Nhanh chóng lọc ra những Gmail không còn đăng nhập được.
 • Phần mềm có thể chạy nhiều luồng cùng lúc.
 • Giả lập nhiều máy tính ảo khác nhau.
 • Có thể sử dụng Dcom hoặc Proxy để thay đổi IP.
 • Tiết kiệm thời gian công sức, chi phí.
 • Đơn giản dễ sử dụng
 • Tiết kiệm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp.