• Xác minh Số Điện Thoại cho Hotmail/Outlook
 • Kiểm tra và phân loại tài khoản
 • Multi-threads & Proxy support
 • Tạo tài khoản alias cho Outlook/Hotmail
 • Không giới hạn số tài khoản email
 • Multi-threads & Proxy support
 • Thêm và xác minh email khôi phục
 • Kích hoạt Imap/Pop3
 • Bật 2FA và lấy mã khôi phục
 • Tạo mật khẩu ứng dụng
 • Chạy đa luồng và hỗ trợ Proxy
 • Tạo hàng loạt tài khoản Hotmail
 • Tự động check login tài khoản
 • Tự động thêm recovery email
 • Phần mềm giải Captcha tự động
 • Chạy đa luồng, giả lập nhiều thiết bị
 • Không giới hạn tài khoản được tạo