SHOPEEAUTOMATION

ShopeeAutomation
 • Tạo Hàng Loạt Các Tài Khoản Shopee
 • Nhắn Tin Cho Shop Tự Động Trên Shopee
 • SEO Sản Phẩm Lên Top Trên Shopee
 • Không Giới Hạn Tài Khoản Để Chạy
 • Tự Động Like Sản Phẩm Trên Shopee
 • Có Thể Dùng Proxy Để Thay Đổi Địa Chỉ IP
 • Tăng Follow Shop Trên Shopee Hàng Loạt
 • SEO Sản Phẩm Lên Top Nhanh Chóng

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
06-02-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg With Google

14-12-2022

BUG FIXED

Login Google

17-08-2022

UPDATE

Register with Gmail

03-05-2022

RELEASE

Software Release