AUTOCAMP

Autocamp

 • Tự động đăng ký tài khoản Google Ads
 • Tiết kiệm thời gian
 • Thêm hàng loạt chiến dịch video
 • Thời gian trễ ngẫu nhiên
 • Thêm hàng loạt chiến dịch tìm kiếm
 • Hỗ trợ chạy nhiều luồng
 • Không giới hạn tài khoản và hỗ trợ proxy
 • Dễ dàng sử dụng

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 5,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 15,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
20-09-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Tạo GGA

11-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính Năng Register ADS
14-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Dummy Camp

05-07-2023

ADD

Update: Chức Năng Camp Real

Update: Chức Năng Dummy Camp

Bổ sung: Có thể chỉnh Time Wait to Real Camp/Add billing = 0

29-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Tạo Tài Khoản

28-01-2023

UPDATE

Avatar feature
31-12-2022

BUG FIXED

Change Language To English
Auto Real Camp
Auto Dummy Camp
14-07-2021

UPDATE

Add video campaigns in bulk
24-01-2021

UPDATE

Add search campaigns in bulk
02-05-2020

UPDATE

Add video campaigns in bulk
29-03-2020

RELEASE

Software Release