REDDITAUTOMATION

RedditAutomation
 • Đăng ký tài khoản Reddit với Gmail;
 • Tạo tài khoản Reddit với Email khác như: Hotmail, Yahoo, Gmx, Yandex, Gmail…
 • Kiểm tra Karma của các tài khoản;
 • Upvote bài viết;
 • Downvote bài viết;
 • Tự động follow/unfollow;
 • Nhắn tin tự động;
 • Tham gia vào communities;
 • Đăng tải bài viết lên dòng thời gian;
 • Upload bài viết lên Communities;
 • Cập nhật hình đại diện;
 • Quét tên người dùng;
 • Chia sẻ bài đăng qua nhiều Reddit Communities;
 • Tự động Upvote bài đăng mới nhất trong Communities;
 • Xem news feed;
 • Điều khiển bằng tay;

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới
 • Giá: 16,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới
02-05-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Upvote
27-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi:  Chức Năng Giải Captcha
16-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Reg With Gmail

Sửa lỗi: Chức Năng Auto Message

14-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Upvote, downvote

09-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Đăng Nhập

04-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Reg With Gmail

10-12-2023

ADD

Bổ Sung: Tạo Profile = Yes/No

Add: Chức Năng Dùng Trình Duyệt Online

Add:  Funtion Verify Email Khi tạo tài khoản với chức năng Reg With Orther Email

07-12-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Cross Posting

05-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg With Other Email

26-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg With Gmail

08-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Login

02-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Login

16-07-2023

IMPROVE

Cải thiện chức năng login tài khoản Reddit
26-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi chức năng Follow

02-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi tính năng : Upvote

Sửa lỗi tính năng : Upvote first post

19-04-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi chức năng: Login Account 

03-04-2023

UPDATE

Cập nhật: Chức năng Auto Message

30-03-2023

UPDATE

Popup with EU Countries

18-03-2023

IMPROVE

Upvote

11-01-2023

BUG FIXED

Reg with Gmail

18-11-2022

RELEASE

Software Release
18-11-2022

BUG FIXED

Join communities
Reg with Gmail
Reg with other emails
18-11-2022

UPDATE

Downvote/ Upvote
Scrape Users
Manual control
Check Karma
18-11-2022

BUG FIXED

Upvotes
Upload community
Scrape Users
Reg Reddit with Gmail
Log in with Gmail
15-04-2022

UPDATE

Upvote
Check New Feed
05-06-2021

RELEASE

Xuất Bảng Phần Mềm