YOUTUBEPLAYLIST

YouTubePlaylist

 • Tự động tạo hàng loạt kênh Youtube.
 • Phần mềm tự động tạo danh sách phát Youtube (playlist) tự động.
 • Tự động chèn video của bạn vào các playlist trên Youtube.
 • Chạy được nhiều tài khoản email cùng lúc.
 • Tùy chỉnh số lượng video khi tạo danh sách phát.
 • Giả lập nhiều máy tính ảo khác nhau.
 • Chạy được nhiều luồng cùng lúc.
 • Phần mềm có thể chạy bằng Dcom hoặc Proxy.
 • Có thể tùy chỉnh được thời gian nghỉ giữa các lần vào lệnh.
 • Phần mềm tự giải mã captcha.
 • Tùy chỉnh được vị trí của video trong danh sách phát.
 • Tùy chỉnh được số lượng video khi tạo playlist.

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức 
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 12,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
11-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Tạo Playlist 

09-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Tạo Playlist

26-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Insert Video

Sửa Lỗi: Chức Năng Create Playlist

11-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính Năng Tạo danh sách phát
09-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính Năng Tạo Danh Sách Phát

07-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Create playlist

09-01-2023

BUG FIXED

Create a playlist

14-12-2022

BUG FIXED

Insert Videos

23-11-2022

BUG FIXED

Create playlist function

20-06-2020

UPDATE

Create Playlist

25-01-2020

IMPROVE

Auto log in

16-10-2019

RELEASE

Software Release