TIKTOKCREATORV2

TikTokCreatorV2
 • Create Tiktok Accounts in bulk
 • Auto Verify Email with Imap/Pop3
 • Multithreads & Proxy support

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng
 • Chạy được trên 2 máy tính
 • Multi-threads
 • Miễn phí update phiên bản mới
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng
 • Chạy được trên 2 máy tính
 • Multi-threads
 • Miễn phí update phiên bản mới
06-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Update Avatar 

05-07-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Creator

29-05-2023

BUG FIXED

Bug fixed: function Login
26-05-2023

BUG FIXED

Fixed Popup EU proxy
Bug fixed: function Login
28-04-2023

RELEASE

Tiktok Update

14-04-2023

ADD

Bổ sung chức năng skip username
06-04-2023

UPDATE

Đã cập nhật: Bổ sung chức năng chọn lại username

18-03-2023

UPDATE

Giải Captcha

15-12-2022

RELEASE

Xuất bản phần mềm

25-10-2022

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg

20-10-2022

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg

04-10-2022

UPDATE

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg