TIKTOKAUTOMATION

TikTokAutomation
 • Upload video lên hàng loạt các tài khoản cùng một lúc
 • Tăng views, like, comment video một cách nhanh chóng và ổn định.
 • Tự động tăng Follow hàng loạt cho tài khoản Tiktok
 • Có thể thu thập tài khoản Tiktok  đã comment video
 • Có thể tùy chỉnh thời gian xem video theo ý muốn
 • Tùy chỉnh thời gian nghỉ giữa các lần chạy
 • Bạn có thể chọn chạy bằng Proxy hoặc Dcom để thay đổi địa chỉ IP
 • Quản lý hàng ngàn tài khoản Tiktok một cách dễ dàng
 • Phần mềm có thể tự động login tài khoản Tiktok bằng gmail đã đăng ký.
 • Kiểm tra nhanh chóng hàng loạt Profile các tài khoản Tiktok cùng một lúc
 • Giả lập nhiều trình duyệt ảo khác nhau trong phần mềm TiktokAutomation, chạy nhiều luồng cùng lúc, tương tác như người dùng thật.

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy  tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới
 • Giá: 12,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy  tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
06-05-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Upload video
17-02-2024

RELEASE

Sửa lỗi: Chức Năng Giải Captcha

05-02-2024

ADD

Bổ Sung:  Chức Năng Farm Account

05-02-2024

IMPROVE

Bổ Sung:  Chức Năng Check Profile (check follower, check following, check videos, check like)

05-11-2023

RELEASE

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg With Gmail

Sửa Lỗi: Chức Năng Login

31-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg With Gmail

19-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Watch Video

Sửa Lỗi: Chức Năng Login

12-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Watch Video

09-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Login

07-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Upload Video

26-09-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Watch Video

Sửa Lỗi: Chức Năng Upload Video

21-09-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Comment Livestream

Sửa Lỗi: Chức Năng Login Account

Sửa Lỗi: Chức Năng Giải Captcha

Sửa Lỗi: Chức Năng Scrape Users

30-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Mass Follow
Sửa lỗi : Chức Năng Upload Video
16-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Giải Captcha

15-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Reg With Gmail

14-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Login

31-07-2023

UPDATE

Update : Chức Năng Like Video

Update : Chức Năng  Check Profile

27-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Comment Video

20-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Upload video

15-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng upload video
05-07-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Mass Follow

30-06-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Mass Follow

Update: Chức Năng Follow User

27-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng Follow

06-06-2023

RELEASE

Sửa lỗi : chức năng tạo tài khoản
Sửa lỗi : chức năng Mass follow
03-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng tạo tài khoản
26-05-2023

RELEASE

Sửa lỗi chức năng Login

15-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức năng Upload video

11-05-2023

RELEASE

Sửa lỗi : Chức năng Upload video

21-04-2023

RELEASE

Sửa lỗi chức năng: Comment Livestreams

18-04-2023

UPDATE

Cập nhật chức năng: Upload video

Cập nhật chức năng: Comment video

06-04-2023

BUG FIXED

Fixed lỗi tạo tài khoản với gmail

19-02-2023

BUG FIXED

Comment

Upload video

10-12-2022

UPDATE

Upload video

18-11-2022

UPDATE

Solve TikTok captcha automatically

22-07-2022

BUG FIXED

Login Gmail

Like Video

Comment Video

Create TikTok account

Login with Gmail

10-07-2021

UPDATE

Scrape users

Comment

Manage Accounts

Upload video without watermark

Upload video

31-03-2020

UPDATE

Check profile

Mass follow

19-01-2019

RELEASE

Software Release