TELEGRAMAUTOMATION

TelegramAutomation
 • Kiểm tra đăng nhập, cập nhật avatar cho tài khoản Telegram
 • Tự động thu thập thành viên nhóm khác và thêm thành viên vào nhóm
 • Nhắn tin cho các thành viên online trong các nhóm
 • Seeding (hình ảnh + chữ) vào các nhóm một cách nhanh chóng
 • Nhắn tin theo danh sách chọn trước. Nhắn có hình hoặc chỉ nhắn chữ
 • Cho phép điều khiển bằng tay để thực hiện các thao tác khác
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn và Dcom 3G/4G để thay đổi IP
 • Hỗ trợ lưu cookies và profile để không phải đăng nhập lại

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức 
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
30-12-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức năng Login

09-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Messenge List User

05-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Messenge List User

19-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Scrape User Online

09-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Login

09-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Reply User's Tweet
05-07-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Login

17-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : login telegram

29-12-2022

BUG FIXED

Initial Login

22-07-2022

BUG FIXED

Post Group Template

22-07-2022

BUG FIXED

Add User to Group

20-06-2021

BUG FIXED

Telegram New Website

16-03-2021

IMPROVE

Improve Speed

01-11-2020

ADD

Scrape Online User

10-05-2020

RELEASE

Software Release