SPOTIFYCREATOR

SpotifyCreator
 • Tạo Hàng Loạt Các Tài Khoản Spotify Bằng Các Email
 • Hỗ Trợ Sử Dụng Proxy Từ Nhiều Nguồn Để Thay Đổi IP
 • Xác Nhận Email Sau Khi Tạo Tài Khoản Spotify Thành Công
 • Tự Động Lưu Cookies & Profile Để Đăng Nhập Trên Các Phần Mềm Khác
 • Tự Động Giải Mã Captcha Khi Đăng Ký Tài Khoản
 • Hỗ Trợ Xuất File Kết Quả Tài Khoản Ở Nhiều Format: txt, csv…
 • Không Giới Hạn Tài Khoản Spotify Được Tạo Trong Ngày
 • Có Thể Hẹn Giờ Để Tạo Tài Khoản Spotify Bất Cứ Lúc Nào

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
06-03-2024

ADD

Bổ Sung: Chức Năng Tạo Tài Khoản với Temp-mail

18-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Register

19-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Click Turn-off Popup

16-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng tạo tài khoản
20-05-2023

RELEASE

Sửa lỗi tạo tài khoản

04-02-2023

BUG FIXED

Register account

18-04-2022

UPDATE

Add more email source

02-04-2022

RELEASE

Software Release