SEOQNICLICK

SeoQniClick
 • Phần mềm click được nhiều từ khóa cùng lúc
 • Có thể chạy bằng Dcom hoặc Proxy
 • Chạy được nhiều luồng cùng lúc
 • Giả lập được nhiều máy tính và điện thoại ảo khác nhau
 • Tùy chỉnh được số click bên trong web như người dùng thật
 • Phần mềm có thể chạy được nhiều tài khoản Email cùng lúc
 • Tùy chỉnh được thời gian nghỉ giữa 2 lần click trong trang
 • Tùy chỉnh được thời gian nghỉ giữa 2 lần chạy
 • Tự giải mã captcha
 • Tự cập nhật khi Google đổi thuật toán

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới
 • Giá: 12,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới
31-10-2023

ADD

Bổ Sung: Chức Năng Xem Toàn Bộ Bài Web

15-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Tăng truy cập
09-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức năng tăng Truy cập web

26-05-2022

BUG FIXED

Fixed Popup of Romanian proxies

Fixed Update from Google

16-06-2021

BUG FIXED

Login gmail

Search Google

11-03-2020

UPDATE

SEO multiple Websites at the same time

01-04-2019

RELEASE

Software Release