QNIGRAM (LDPLAYER VERSION)

QniGram (LDPlayer version)
 • Interact Newsfeeds
 • Interact with Follower
 • Interact with Following
 • Interact by Hashtag
 • Interact with Specified Posts
 • Share Post
 • Message with Followers
 • Message with Following
 • Message by User
 • View Stories
 • View Reels
 • Follow Mass
 • Follow by Users
 • Follow by Keywords
 • Follow User Liked Post
 • Follow Back the Followers
 • Follow Suggested
 • Follow User's Followers
 • Folloe User's Followings
 • Unfollow
 • Post Timeline
 • Post Story
 • Post Reels
 • Update Avatar
 • Enable/Disable 2FA
 • Change website and bio
 • Change Name
 • Change Username
 • Check Count Follow/Post

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 5,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn Phí update
 • Giá: 15,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update