QNIGRAM

Qnigram
 • Tự động quản lý và kiểm tra vận hành nhiều tài khoản Instagram cùng lúc
 • Tìm được những khách hàng tiềm năng qua các từ khóa và tương tác với nhóm khách hàng này
 • Tự động Cập nhật Profile cho trang cá nhân hoặc hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Cho phép người dùng gửi tin nhắn trực tiếp tới một hoặc nhiều người cùng lúc
 • Đăng ảnh hằng ngày, like và share những hình ảnh của bạn bè hoặc thông tin thú vị
 • Hỗ trợ tăng follow Instagram và thu hút người dùng về tài khoản của bạn
 • Tự động tương tác Like & coment hàng ngày giúp tăng follow, like cho tài khoản của bạn
 • Hỗ trợ gửi tin nhắn đến khách hàng để remarketing hiệu quả khi bán hàng trên Instagram

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức 
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
01-05-2024

ADD

Bổ Sung: Chức Năng Post (Thêm Gán Vị Trí vàCaption)
25-02-2024

ADD

Bổ sung: chức năng Change Name

06-01-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức năng Search

Sửa lỗi: Chức năng Like

02-01-2024

UPDATE

Bổ Sung: Chức năng Bật 2FA

Bổ Sung: Useragent Online

Sửa Lỗi: Chức năng Update Avatar

Sửa Lỗi: Chức năng BIO

02-01-2024

BUG FIXED

Sửa Lỗi : Chức năng Mass Comment

15-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Like

Sửa lỗi : Chức Năng comment users's photo

31-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Mass Comment Reel

27-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Mass Comment Reel

05-07-2023

ADD

Bổ sung: Chức năng chạy Mass Comment cho Reel

29-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Mass Like

Sửa lỗi : Chức Năng Mass Comment

Sửa lỗi : Chức Năng Login

18-06-2023

BUG FIXED

Update: Chức năng Update Bio
Update: Chức năng Update Avatar
18-06-2023

UPDATE

Bổ sung trình duyệt mới

16-06-2023

BUG FIXED

Update: Chức năng Scrape Users

14-06-2023

UPDATE

Update: Chức năng Update Bio

Update: Chức năng Update Avatar

01-02-2023

RELEASE

Comment User’s Photo
05-01-2023

UPDATE

Upload Photo
Message Users
Update Bio
11-12-2022

BUG FIXED

Login

23-10-2022

BUG FIXED

Login Account

14-05-2022

BUG FIXED

Upload photo

12-06-2020

UPDATE

Manage account

07-08-2019

UPDATE

Post, Message

30-05-2019

UPDATE

Follow Feature

19-04-2019

RELEASE

Software Release