INSTAGRAMCREATOR (LDPLAYER VERSION)

InstagramCreator (LDPlayer Version)
 • Tạo tài khoản Instagram hàng loạt một cách nhanh chóng
 • Tao bằng Email hoặc số điện thoại hoặc cả 2
 • Bật 2FA cho tài khoản
 • Upload Avatar khi tạo tài khoản
 • Theo dõi các tài khoản được gợi ý
 • Hỗ trợ chạy đa luồng để tiết kiệm thời gian
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn
 • Xuất file kết theo nhiều định dạng
 • Hỗ trợ quản lý hàng ngàn tài khoản một cách dễ dàng

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 5,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn Phí update
 • Giá: 15,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update