INSTAGRAMCREATOR

InstagramCreator
 • Tạo tài khoản Instagram hàng loạt một cách nhanh chóng và ổn định
 • Hỗ trợ chạy đa luồng để tiết kiệm thời gian
 • Hỗ trợ tạo bằng Email, Email tạm thời hoặc số điện thoại
 • Bật 2FA cho tài khoản được tạo
 • Tự động lưu cookies và profile
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn
 • Hỗ trợ xuất file kết quả dạng Txt, csv…
 • Hỗ trợ quản lý hàng ngàn tài khoản một cách dễ dàng
 • Hỗ trợ tự động giải mã captcha

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 4,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 13,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
22-02-2024

ADD

 Bổ sung: Chọn Operator (Nhà mạng)

03-01-2024

UPDATE

Bổ Sung: Web Tempmail mới

Bổ Sung: Chức năng Bật 2FA

Bổ Sung:  Web thuê OTP Việt Nam

Bổ Sung: Chức Năng Reg With Any Email


10-12-2023

ADD

Add: Chức Năng Dùng Trình Duyệt Online

20-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Tạo Với Số Điện Thoại

18-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Giải Captcha

29-09-2023

ADD

Bổ Sung: Trang web Thuê Sim - GETSMSCODE.IO

27-09-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Tạo Tài Khoản Với Số Điện Thoại

18-09-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi :  Tính năng  Tạo Tài Khoản

31-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính năng Reg With Tempmail
18-06-2023

UPDATE

Bổ sung trình duyệt mới

Bổ sung 18 website thuê sim

01-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng tạo tài khoản
01-05-2023

BUG FIXED

Fixed:  Reg With Phone

15-04-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi tạo tài khoản với giao diện Mobile

29-01-2023

BUG FIXED

Popup Google with UK proxy
Reg with Temp Mail
09-08-2022

BUG FIXED

Reg with Temp Mail
13-06-2021

UPDATE

Schedule automatically
04-01-2021

UPDATE

Create unlimited Instagram accounts
20-07-2020

UPDATE

Solve captcha
18-05-2020

UPDATE

Phone verification support
Email verification support
03-08-2019

RELEASE

Software Release