INSTAGRAM-AUTO-APPEAL

Instagram-Auto-Appeal
 • Kháng tài khoản Instagram bị vô hiệu hóa
 • Tự động mở khóa tài khoản bị SMS
 • Tự động gởi hình để mở khóa
 • Multi-threads & Proxy support

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 6,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update
 • Giá: 18,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update
05-02-2024

UPDATE

Bổ Sung:  Chức Năng Kháng ( nguồn email kháng lấy từ Data Tool  hoặc từ Tempmail )

Sửa lỗi: Chức Năng Kháng

02-02-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi:  Chức Năng Giải Captcha