HOTMAIL CREATOR

Hotmail Creator
 • Tạo hàng loạt tài khoản Hotmail
 • Tự động check login tài khoản
 • Tự động thêm recovery email
 • Phần mềm giải Captcha tự động
 • Chạy đa luồng, giả lập nhiều thiết bị
 • Không giới hạn tài khoản được tạo

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
04-06-2024

UPDATE

Cập nhật: Giao diện mới của web microsoft

28-05-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Create Hotmail

24-03-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Giải Captcha

28-01-2024

ADD

Sửa lỗi:  Chức Năng Reg

Bổ Sung: Chức Năng Bật 2FA

03-01-2024

ADD

Bổ Sung: Chức Năng Add Recovery Email

24-11-2023

ADD

Sửa Lỗi: Chức Năng Reg Account

08-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Tạo Tài khoản

29-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Tạo Tài Khoản

20-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức năng tạo tài khoản
18-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: chức năng Tạo tài khoản
06-04-2023

BUG FIXED

Fixed Lỗi giải captcha

03-02-2023

BUG FIXED

Register accounts

28-12-2022

BUG FIXED

Activate IMAP/POP

01-06-2022

RELEASE

Software Release