GMAILPROFILER

GmailProfiler
 • Check Login: Kiểm tra đăng nhập các tài khoản Gmail.
 • Change Password: Thay đổi mật khẩu 
 • Change Avatar: Thay đổi hình ảnh
 • Change Name: Thay đổi tên gmail
 • Change Recovery Email: Thay đổi email khôi phục
 • Enable POP3/IMAP: Bật POP3/IMAP cho tài khoản Gmail
 • Change DOB: Thay đổi năm sinh 
 • Nhanh chóng lọc ra những Gmail không còn đăng nhập được.
 • Phần mềm có thể chạy nhiều luồng cùng lúc.
 • Giả lập nhiều máy tính ảo khác nhau.
 • Có thể sử dụng Dcom hoặc Proxy để thay đổi IP.
 • Tiết kiệm thời gian công sức, chi phí.
 • Đơn giản dễ sử dụng
 • Tiết kiệm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp.

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
04-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Change Pass

18-09-2023

UPDATE

Cập Nhật : Giải Captcha

16-07-2023

ADD

Bổ sung giải Google Recaptcha V2 khi login gmail

05-07-2023

UPDATE

Update: Chức Năng Change Password

31-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng đổi mật khẩu
14-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng thêm mail khôi phục

11-05-2023

RELEASE

Sửa lỗi : chức năng đổi mail khôi phục

02-02-2023

BUG FIXED

Reg with Gmail

27-11-2022

BUG FIXED

Update Avatar

09-07-2022

BUG FIXED

Change Recovery Email

Change Avatar

Change Name

04-05-2022

BUG FIXED

Update avatar

29-01-2020

UPDATE

Change password

04-07-2019

RELEASE

Software Release