GMAILCREATOR

GmailCreator

 • Tạo tài khoản gmail hàng loạt nhanh chóng và ổn định
 • Nuôi tài khoản, tăng độ tin cậy cho tài khoản
 • Hỗ trợ reverify
 • Bật IMAP/Pop3 cho các tài khoản sau khi tạo thành công
 • Hỗ trợ thuê OTP từ nhiều website cho thuê sim online

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng
 • Chạy được trên 1 máy tính
 • Multi-threads
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức
 • Giá: 3,500,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng
 • Chạy được trên 2 máy tính
 • Multi-threads
 • Miễn phí update phiên bản mới
 • Giá: 9,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng
 • Chạy được trên 2 máy tính
 • Multi-threads
 • Miễn phí update phiên bản mới
06-05-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng Reg with mobile

Sửa lỗi: Chức Năng update avatar

22-02-2024

ADD

 Bổ sung: Chọn Operator (Nhà mạng)

30-01-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi:  Chức Năng Tạo Tài Khoản

28-01-2024

BUG FIXED

Sửa lỗi:  Chức Năng Reverify

11-11-2023

BUG FIXED

Bổ Sung: Trình Duyệt Online 

09-11-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi:  Chức Năng Tạo Gmail Với Desktop

21-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi:  Nhận code Với web GETSMSCODE.IO

19-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi:  Chức Năng Tạo Gmail

02-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi:  Pop-up Proxy EU

01-10-2023

BUG FIXED

Sửa Lỗi: Chức Năng Nuôi Gmail

21-09-2023

ADD

Bổ Sung : Website GETSMSCODE.IO

18-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Tính năng Tạo Gmail giao diện Moblie
Sửa lỗi : Popup Proxy
11-08-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Tạo Tài khoản

31-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Fram

27-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : Chức Năng Fram

19-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi giải Google Recaptcha

09-07-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi: Chức Năng tạo tài khoản
20-06-2023

UPDATE

Update: Chức năng tạo tài khoản
18-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi:  chức năng Tạo tài khoản


16-06-2023

BUG FIXED

Bổ Sung: Chức năng giải mã captcha cho khi login gmail vào để chạy  tính năng nuôi hoặc re-verify

Sửa Lỗi: Chức năng nuôi với Google Drive

06-06-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : chức năng tạo tài khoản
10-05-2023

BUG FIXED

Sửa lỗi : tạo kênh youtube

14-04-2023

UPDATE

Cập Nhật giao diện mới của Google

Cập nhật chức năng nuôi với Youtube và Google Map

18-02-2023

BUG FIXED

Farming feature: Update Avatar
28-11-2022

RELEASE

Verify function
19-11-2022

BUG FIXED

Reg with VIOTP provider

Farm with Create Youtube Channel

Farm with Google News

Farm with Send email

19-07-2022

BUG FIXED

Popup when running Farm for new Gmail

02-02-2022

ADD

Activate Imap/Pop3
21-08-2021

UPDATE

Farm: Send emails
Added iPhone devices
09-06-2021

RELEASE

Software Release