GGADSLEARNER

GGAdsLearner
 • Quét tiêu đề và mô tả của các chiến dịch quảng cáo Google Ads
 • Thu thập Landing Page đang chạy quảng cáo Google Ads hiệu quả
 • Theo dõi website/ Landing Page của đối thủ đang chạy quảng cáo
 • Giả lập nhiều trình duyệt khác nhau, hỗ trợ Dcom/ Proxy để thay đổi IP

 • Đa luồng Chạy đa luồng giúp tăng tốc độ hoàn thành công việc
 • Cập nhật liên tục Update liên tục thêm tính năng mới và fix bugs nhanh chóng
 • Hỗ trợ 24/7 Đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng giải quyết vướng mắt nhanh chóng
 • Bảo mật Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng khi sử dụng phần mềm
 • Uy tín Nhận phần mềm ngay sau khi thanh toán
 • Giá: 300,000₫
 • Thời gian sử dụng: 2 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 1 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Được giảm 300k khi mua bản chính thức  
 • Giá: 5,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: 365 ngày
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
 • Giá: 25,000,000₫
 • Thời gian sử dụng: vĩnh viễn
 • Không giới hạn chức năng 
 • Chạy được trên 2 máy tính 
 • Multi-threads 
 • Miễn phí update phiên bản mới 
22-11-2022

BUG FIXED

Scrape Ads Info
24-06-2022

UPDATE

Search Keyword Update
15-07-2021

UPDATE

Google Ads update
20-01-2021

UPDATE

Spy your Challenger's ads on Google
05-08-2020

UPDATE

Scrape Google Ads Landing page
Spy competitor's landing page
16-05-2020

UPDATE

Scrape Google Ads Description
19-04-2020

RELEASE

Software Release